۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱
تاریخ : سه شنبه 24 مهر 1397
کد 28

راه اندازی سیستم اطلاعاتی ثبت و گزارشات آزمون موتور

راه اندازی سیستم اطلاعاتی ثبت و گزارشات آزمون موتور
با عنایت بر اینکه مرکز تحقیق و توسعه شرکت تنها مرکز مجاز آزمون موتورهای دیزلی در منطقه انتخاب گردیده است ، به منظور ثبت اطلاعات آزمون موتور به شکل مکانیزه ، نرم افزار آزمون موتور توسط امور فناوری اطلاعات و با همکاری امور تحقیقات مهندسی طراحی و راه اندازی گردید.

عکسی برای این آلبوم ثبت نشده است.