۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

سند توسعه پایدار

دانلود سند توسعه پایدار شرکت موتورسازان
 
... توسعه پایدار از دیدگاه کمیته جهانی محیط زیست و توسعه به معنی توسعه‌ای است که نیازهای نسل فعلی را برآورده کند، بدون آنکه توانایی و حق نسل آتی در تأمین نیازهایش از محیط زیست و منابع طبیعی را به خطر اندازد. از دیدگاه هیأت تجارت جهانی توسعه پایدار، توسعه پایدار یک فعالیت همزمان است که با هدف رونق اقتصادی کیفیت زیست محیطی و عدالت اجتماعی است. پایداری شرکتی به معنای مسئولیت پذیری (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) شرکت در مقابل آثار عملکردش بر محیط پیرامون است ...
 
... «برای تداوم این مسیر رشد و بالندگی، نقشه راه شرکت در قالب برنامه پنج ساله براساس خط مشی ها و الزامات پیشرو از جمله پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، رشد درآمد از طریق توسعه محصولات همگون و غیرهمگون، سودآوری پایدار برای سهامداران محترم، تامین امنیت غذایی و ارتقای ضریب مکانیزاسیون کشاورزی، الزام اخیر دولت برای تولید ماشین آلات کشاورزی با استانداردهای آلایندگی بالا و همگام شدن با تحولات تکنولوژیکی و رقبای جهانی ترسیم شده است و براین اساس نیز تامین نیازمندیهای اجرای این برنامه راهبردی بویژه توسعه زیرساختها و ارتقای تکنولوژی محصولات جزو اولویتها و ضرورتهای شرکت در سال جاری میباشد و امید میرود با یاری خداوند متعال، حمایت سهامداران متعهد و تلاش جهاد گونه مدیران و کارکنان خدوم، گامهای موثرتری را برای تحقق اهداف والای شرکت، افزایش منافع سهامداران گرامی و سربلندی کشور عزیزمان ایران برداریم.» ...